Organizacija

Organizacija kluba

Puni naziv kluba: Nogometni klub Zadar sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti

Skraćeni naziv: NK Zadar s.d.d.

Osnovan: 26. travnja 1945.

Sjedište: Hrvoja Ćustića 2, 23000 Zadar

Direktor: Damir Knežević (član uprave)

Nadzorni odbor:

Josip Miočić (predsjednik), Damir Kalapač, Krešimir Zorić, Šime Kokić, Krešimir Karamarko